Ziua Culturii Române 2015, Ziua Internaţională a Holocaustului 2015, Regele Moare, Colocviu Grad I Didactic !


-/

Ziua Culturii Române 2015, Ziua Internaţională a Holocaustului 2015, Regele Moare, Colocviu Grad I Didactic !

A doua parte a lunii ianuarie şi începutul lunii februarie ar trebui în mod normal să evidenţieze temeinicia şi splendoarea iernii. Din fericire temperaturile au fost cu mult mai ridicate pentru această perioadă , dar faţa şi dinţii nevăzuţi ai„tărâmului noiorului”, instaurat peste tot, lasă o imagine dezolantă, descumpănitoare. Pentru ca nemulţumirea proprie să fie deplină , pe strada unde locuiesc laCefasunt în plină desfăşurare lucrările pentru introducerea canalizării şi şantierul amplifică toate regretele. Dar, cum se spune, tot răul spre bine.

Începând cu15 ianuarie 2015s-a sărbătorit înRomâniaşi peste tot în lume unde pulsează o fărâmă de pasiune şi dedicare pentru valorile culturale şi spirituale ale poporului român :Ziua Culturii Române 2015şiZilele Eminescu 2015. S-au împlinit165de ani de la naşterea poetului de geniuMihai Eminescu, iar influenţa viziunii şi personalităţii sale asupra limbii române este definitorie de la sfârşitul secoluluiXIXşi până în zilele noastre.Universul poetic eminescianeste fascinant şi are forţa interioară de a ne purta pealei astrale presărate cu flori de tei şi luceferi. Manifestările au fost cu adevărast grandioase şi desfăşurate de laAtheneul Românşi până în cele mai îndepărtate unităţi şcolare . Cu adevărat exemplară viziunea poetului în privinţa apariţieiUniversuluidinScrisoarea I:„Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?/N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceap㔄Dar deodat-un punct se mişcă… cel întâi şi singur. Iată-l/Cum dinchaosface mumă, iară el devineTatăl!…/Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,/E stăpânul fără margini peste marginile lumii…/De-atunci negura eternă se desface în făşii,/De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii…/De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute/Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute/Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,/Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit”.

91b8ae5c3ba4d529b544dcee53245b7

În următoare decadă a lunii ianuarie o comemorare de dimensiune mondială a sensibilizat atenţia şi intenţiile tuturor cetăţenilor rezonabili şi civilizaţi ai lumii.Ziua Internaţională a Holocaustului( 27 ianuarie 2015) – 70 de ani ( 1945-2015)a fost sărbătorită în întreaga lume, având ca punct central al manifestărilor în acest ancapitalaMarii Britanii , Londra. LaOradeaprin contribuţiaAsociaţiei TikvahînSala Mare a Primăriei Oradeaa avut loc comemorarea regretabilelor momente aleHolocaustului. Din nefericire nu am putut participa la fel ca anul trecut, dar la clasele de liceu la care în respectiva zi am fost la clasă am reuşit să proiectez materiale relevante privind desfăşurareaHolocaustului. Elevii s-au dovedit deosebit de interesaţi şi au sancţionat prin opiniile lor acţiunile antievreieşti din acea perioadă.

10940637_793222450746199_8680635280161624575_n10940535_771616586224833_5766856154405928699_n10514677_771616899558135_8460831990721762538_n

Ellie Wieselsintetiza magistral momentele instaurării terorii antievreieşti în lucarea sa –„Noaptea”:” un evreu nu mai avea voie să aibă aur, bijuterii , obiecte de valoare; totul trebuia să fie predat autorităţilor sub pedeapsa cu moartea”…Ulterior s-au dat alte decrete: ” Nu mai aveam dreptul să intrăm în restaurante , în cafenele , să călătorim cu trenul , să ne ducem la sinagogă, să ieşim pe stradă după ora 18 . Apoi a fost ghetoul „.

res_a44327ddc3997fe8be57b5e78b36487e

Asemeni lui ,Carol Iancuîn„Mituri fondatoare ale antisemitismului : Din antichitate până în zilele noastre”concluziona într-un mod dureros :” Al doilea Război mondial a provocat trecerea sub dominaţia celui de-alTreilea Reicha milioane de evrei , fără a-i mai socoti pe cei dinGermaniaşiAustria. Rezultat al unui antisemitism de stat ,„soluţia finală a problemei evreieşti”, concepută şi executată de nazişti , s-a soldat , la sfârşitul conflictului, cu moartea în condiţii atroce a circa şase milioane de evrei ( această cifră a fost estimarea prezentată deEichmannluiHimmler) adică aproape două treimi din iudaismul european şi mai mult de o treime din populaţia evreiască mondială din1939! Pentru a desemna lichidarea sistematică a evreilor s-au folosit mai mulţi termeni :„genocid”,„extermin
are”
,„Holocaust”,„Shoah”. Acest din urmă termen , de origine biblică , înseamnă„cataclism”, termen care , după opinia noastră , se potriveşte cel mai bine, pentru a defini întreprinderea de asasinat, dintre1941şi1945, de către regimul nazist, a milioane de evrei nevinovaţi.Shoahnu este istoria atrocităţilor naziste , ci priveşte doar exterminarea evreilor , săvârşită de statul german nazist şi de colaboratorii săi dinEuropa, masacru care a dobândit diferite forme , după locuri şi epoci. În toate teritoriile ocupate ( şi în ţările aliate cuReich-ul), autorităţile naziste au multiplicat de la bun început umilinţele şi , inspirându-se din antiiudaismul medieval , i-au obligat pe evrei să poarte steaua galbenă , concentrându-i în ghetouri , spoliindu-i înainte de a-i deporta şi asasina”
. S-a întâmplat întocmai ca înteatrul absurduluiluiEugen Ionescodin„Regele Moare”când persoane dornice să ajungă la putere şi apoi dorind să se menţină etern la putere au fost capabili să comită cele mai incredibile şi ample acţiuni împotriva„omului”sau a unei etnii. Dar măcarRegele BerengerIoscila fără a lua decizia finală :MĂRIE: Tu ai fost o etapă, un element, un precursor. Eşti partedin toate înfăptuirile. Contezi în toate. Se va ţine veşnic seamade tine.
REGELE: N-o să mai contez deloc. Eu mor.MĂRIE: Tot ce a fost va fi, tot ce va fi este, tot ce va fi a fost.
Eşti înscris pe vecie în condicile universului.REGELE: Cine va mai consulta arhivele?Mor… să moară
totul…,ba nu, să rămînă totul, ba nu, să moară toate de vreme ce
moartea mea nu poate să umple lumile! Să moară totul! Ba
nu, să rămînă toate!
GUARDUL: Maiestatea sa regele vrea ca totul să rămînă.REGELE: Ba nu, să moară.
GUARDUL: Maiestatea sa regele vrea ca totul să moară.REGELE: Ca totul să moară o dată cu mine.Ba
nu, ca totul sărămînă în urma mea. Ba nu, să moară totul. Ba nu, să rămînă.
Ba nu, să moară, să rămînă, să moară.
MARGUERITE: Nu mai ştie ce vrea.
JULIETTE: Cred că nu mai ştie ce vrea.
DOCTORUL: Nu mai ştie ce vrea. Creierul lui degenerează, asta-i
senilitate, ramolisment.

kaze-1

Sfârşitul semestrului şcolarIa prilejuit fie o ultimă rupere de ritm celor care au dorit medii mai mari, fie o destindere binemeritată celor care obţinuseră deja ceea ce şi-au dorit. Vacanţa intersemestrială se doreşte regeneratoare şi recreatoare. După încheierea mediilor a trebuit să particip laColocviulpentru prezentareaLucrării de Gradul I Didactic. Cu această ocazie am revăzut complexul arhitectonic unde se găseşte sediulUniversităţii din Oradea. Clădirile realizate între1911-1913de către arhitectulVu00e1gó Józsefimpresionează prin detalii , pot fi încadrate însecessionul orădeanşi au găzduit la început oŞcoala de Jandarmi a Imperiului Austro-Ungar. În faţa actualului serviciu de taxe alUniversităţii din Oradea( fost sediu al Comandamentului)cele douămagnolii,a căror seminţe spune„legenda”au fost presărate din chiar mâna fondatoruluiUniversităţii Oradea, fostul rector şi regretatulprof. universitar doctor inginerTheodor Maghiar,aşteaptă semnalul primăverii pentru a nerăsfăţa cu culorile florilor de magnolia şi cuparfumul lor. Colocviul s-a realizat în prezenţa cadrelor de laDepartamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didacticşi reprezentanţi metodişti ai fiecărei discipline. Deşi doream o prezentare mai exhaustivă a propriului plan al lucrării şi aşteptam întrebări sau sugestii nu am reuşit decât să conturez câteva propoziţii privind propriile intenţii şi mi s-a mulţumit. Am fost deosebit de bucuros însă că sunt pe drumul cel bun mai ales că lucrarea este în proporţie de peste trei sferturi deja realizată.

Fotogr.0242

La nivel mondial trenează fobii întemeiate privind recesiuni şi dificultăţi importante. ProblemeleGreciei, ameninţările teroriste, riscurile existente înUcraina, lipsa unei colaborări europene şi nord-atlantice exemplare care să nu lase loc niciunui reproş sunt motive suficiente pentru a îngrijora lumea civilizată. ÎnRomâniadevoalarea gravelor acte de corupţie şi pedepsirea celor responsabili continuă într-un ritm accelerat. Sperăm că măcar de acum va exista mai multă transparenţă şi că valorile democratice vor triumfa.Teognis, poet grec originar dinMegara(sec. VI î.e.n.) , spune înFragmentul 2:” O avere câştigată în frica luiZeusdivinul/ Cu dreptate şi cu cinste , este veşnic trainică/Însă dacă-i câştigată pe nedrept , cu cuget aprig,/ Sau dacă ea este rodul jurămintelor călcate ,/ Deocamdată parc-aduce un folos, dar la sfârşit/ Ea ajunge o năpastă când al zeilor drept cuget/ Biruieşte „.

Statuia_Lui_Zeus_Olympia_big

Vă doresc ca lunafebruarie 2015să vă fie cât mai prielnică şi frigul iernii să nu vă distrugă nicio speranţă sau oportunitate !

 Autor: Balaj Radu-Alin

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s