Marcus Aurelius : Ascensiunea Viitorului Împărat (138-169 e.n.)


ÎmpăratulHadriana ales pentru adopţie la început peCeionius Commoduscare a primit numele deAelius Caesar. Având mari probleme de sănătate acesta a decedat la începutul anului138 e.n.lăsând luiHadrianproblema succesiunii nesoluţionată1. Adoptarea luiTitus Aurelius Boionius Arrius Antoninus ( Antoninus Pius )căruia i-a cerut să-i adopte pe fiul primului adoptat( Ceionius Commodus )Lucius Verus Commoduscare avea atunci numai7ani şi peMarcus Annius Verus ( Marc Aureliu )în vârstă de17ani , deşi şi-a avut de la început şi adversari , s-a dovedit pe parcurs cea mai prudentă şi înţeleaptă hotărâre luată de Hadrian în timpul domniei pentru consolidarea dinastiei şi bunul progres al Imperiului , alături de politica defensivă de la graniţe .

220px-Bust_Hadrian_Musei_Capitolini_MC817220px-Antoninus_Pius_Glyptothek_Munich_337_cropped

Moartea luiHadriannu a întrerupt urcuşul pe treptele carierei a luiMarcus Aurelius. Pe lângă numeroasele materii pe care le studia el era pregătit permanent în tainele conducerii unui colos cum eraImperiul Romansub supravegherea luiAntoninus Pius. În anul139e.n.Marc Aureliuera deja numitconsul şi caesar, lucru care însemna că relaţia sa cuAntoninus Piusera una deosebită . ÎnComentariilesale el a avut despreAntoninus Piusnumai cuvinte de laudă :” am observat o blândeţe unită cu neînduplecare straşnică în hotărârile luate în urma unei chibzuinţi mature . El dispreţuia faima deşartă , pe care o dau onorurile cuvenite ; îi plăcea munca stăruitoare , asculta binevoitor propunerile de folos obştesc ale altora , se purta totdeauna cu fiecare după merit , avea simţul just al situaţiunilor în care trebuia să fie aspru , şi în care trebuia să cedeze ; a renunţat la iubirea nefirească şi trăia numai pentru binele statului . … . Era mulţumit pretutindeni ; pe chipul său era zugrăvită totdeauna aceaşi seninătate ; se îngrijea mai înainte de viitor şi era cu luare aminte , fără zgomot , chiar la cea mai neînsemnată afacere … „2.

220px-Young_Marcus_Aurelius_Musei_Capitolini_MC279

Lucius Verusa primit aceaşi educaţie ca şiMarc Aureliu,dar era mult mai neastâmpărat decât primul şi va continua pe această cale totdeauna .” Cei doi se considerau a fi fratres , deopotrivă fii adoptivi ai luiPius. De acum locuiau alături de împărat în vechiul palat zidit deTiberius3. Biograful săuIulius Capitolinusl-a prezentat ca pe” un uşuratic , mereu vesel şi dedat tuturor plăcerilor , jocurilor şi distracţiilor , pe care le-a practicat cu oarecare decenţă „4. La vârsta de15ani a primittoga virilis, între anii154şi161e.n.a fost şiconsul, dar în timpul vieţii luiAntoninus Piusnu a fost ridicat la rangul decaesar.

250px-Lucius_Verus_-_MET_-_L.2007.26

În anul145e.n.Marc Aureliuşi-a dus la bun sfârşit cel de-al doilea consulat alături deAntoninus Pius. În urma căsătoriei cu fiica luiAntoninus Pius , Faustina, s-a născut în anul146e.n. ofetiţă, iarMarc Aureliua fost de acum asociat la domnie . Maturitatea politică a luiMarc Aureliuîncepe să se manifeste din ce în ce mai mult şi să se concretizeze într-o autoritate crescândă de nestopat deoarece avea aprecierea multora şi nu nedreptăţise pe nimeni până atunci . RelaţiaLucius Verus – Marc Aureliunu a fost umbrită de caracterele lor diferite , ci am putea spune dimpotrivă pentru căLucius Verusavea o fire deschisă , iarMarc Aureliuprin educaţia sa îl respecta,deşi nu îl aprecia pentru tot ceea ce făcea.

port-faustina2-louvre

Între anii146 – 161e.n.putem vorbi de o coregenţă a luiMarc Aureliualături deAntoninus Pius, ani în care cuvântările luate deMarc AureliuînSenatîl fac tot mai cunoscut şi respectat , iar viaţa sa de laRomaîi aduc admiraţia locuitorilor . Toată această perioadă a vieţii sale el o rezumă înComentariiastfel :” Datorez zeilor că mi-am păstrat nevinovăţia adolescenţei mele , că nu mi-am risipit puterea bărbătească înainte de vreme , că am rămas cast până la o vârstă matură ; că m-am aflat în călăuzirea unui domnitor şi tată ( numeşte tată peAntoninus Pius– tatăl adoptiv ) care a înăbuşit în mine orice germen de orgoliu şi m-a convins că chiar la curte se poate trăi fără gardă personală , fără veşminte luxoase , fără făclii şi columne comemorative şi fără fast , că se poate mărgini cineva ca mine aproape la o viaţă de particular , fără ca din pricina aceasta să dea dovadă de puţină demnitate şi putere în faptele sale ca şef al statului . Datorez deasemenea zeilor , că mi-au dat un frate ( peLucius Verus) , care , prin purtarea sa , m-a îndemnat să veghez asupra mea însumi , şi care prin luarea sa aminte şi prin iubirea lui , mi-a înveselit inima ; că mi s-au născut copii al căror spirit nu a fost tocit şi al căror corp nu a fost schilod5.

În această perioadă a vieţii sale liniştea existenţei de la palat a fost uşor contrabalansată de răscoale înMauretaniaşi o ultimă marte răscoală a evreilor înPalestina. Încorsetat între zidurile vieţii de palat , întocmai ca şiAntoninus Pius, el era un bun teoretician al modului de guvernare , dar nu avea exerciţiul conducerii efective a vreunei provincii ceea ce s-a dovedit a fi un handicap serios mai târziu . Politica defensivă continuată deAntoninus Piusera agreată şi deMarc Aureliu, deşi comandanţii legiunilor trăgeau semnale de alarmă puternice simţind creşterea cutezanţei popoarelor de la frontiere . Cel puţin deocamdată însă atitudinea imperială dădea roade şi existau popoare de la graniţeleImperiului Romancare ar fi dorit alăturarea laImperiupe cale paşnică . Deţinător a unor titluri sacerdotale importante de bună vremeMarc Aureliunu era un ateu , dar nici un credincios fanatic în numeroşii zei aiRomei.Comentariilesale lasă în câteva locuri să se întrevadă o uşoară îndoială în privinţa existenţei zeilor însoţită de necesitatea credinţei în ei deoarece nu-şi putea explica altfel nimic din jurul său .

columna-lui-marcus-aurelius-la-roma

Tot în aceşti ani spiritul econom al luiAntoninus Piusla care contribuia şi subscria şiMarc Aureliua dat roade prin crearea unui surplus considerabil la finanţele imperiale .Mercantilismulpracticat pe o scară atât de largă oferea dinastiei conducătoare şi înaltei aristocraţii romane o bunăstare care le putea rupe de realitatea lumii în care trăiau . Austeritatea vieţii luiMarc Aureliune arată că , cel puţin în cazul său , el era conştient şi informat suficient asupra modului în care marea majoritate a supuşilor îşi ducea existenţa . Ultimii ani de viaţă a luiAntoninus Piusau lăsat să se dezvăluie intenţia şi hotărârea de a lăsa la cârmă un om matur şi echilibrat în persoana luiMarc Aureliuşi convingerea că acesta va reuşi într-un mod deosebit să facă faţă tuturor provocărilor de orice fel ar fi fost ele .

Trecerea în nefiinţă aluiAntoninus Piusîn anul161e.n.l-a propulsat în funcţia supremă . El” îşi deschise însă zilele domniei cu un act pe care sufletul său de filosof îl considera plin de echitate şi util în acelaşi timp .Lucius Verus, exclus a domni de cătrePius, a fost ridicat deMarcusla rangul de împărat , având aceleaşi puteri ca şi el . Pentru ca legăturile dintre cei doi fratres imperatores să fie temeinice , i-a dat în căsătorie pe fiica sa ,Annia Lucilla6. Neavând o fire militară şi nicio experinţă în acest sens el a luat o măsură utilă prin asocierea luiLucius Verus, formulă în care el păstra întâietatea conducerii . Din nefericire pentru el numeroasele probleme interne şi externe care mocniseră şi se profilaseră din timpul domniilor precedente au explodat în aceşti ani60şi70ai secoluluiII e.n.. Spre meritul său şi noroculRomeiantice a reuşit să fie deasupra provocărilor de numeroase ori .

120px-Marco_Aurelio_bronzo

În anul169 e.n.după succesele obţinute în nord cu barbariiMarc Aureliuse pregătea să se întoarcă laRomaîmpreună cuLucius Verus. Pe drumul de întoarcereLucius Verusa murit subit în timp ce se afla în trăsură cuMarc Aureliu. După cum” nu a existat împărat roman care să rămână neatins de defăimări „7a planat asupra luiMarc Aureliubănuiala că l-ar fi otrăvit pe prietenul , colegul şi ginerele care eraLucius Verus. Intrarea înRomaşi-a făcut-o singur , iar şederea a fost pentru scurt timp deoarece se dovedea că nu fuseseră soluţionate nici pe d
eparte ameninţările externe . Firii sale meditative i se opunea cu insistenţă o furtună care părea de nestăvilit . Rămânea aşadar să împărăţească singur după moartea luiLucius Verusşi să încerce să asigure prosperitate în această lungă perioadă de incertitudini .

1E. Cizek , Istoria Romei , Editura Paideia , Bucureşti , 2002 , p. 405 .

2Marcus Aurelius , Către sine însuşi , I , 16 .

3D. Tudor , op.cit. , p. 104 .

4Vita Veri , 2 .

5Marc Aureliu , Către sine însuşi , I , 17 .

6D. Tudor , Op.cit. , p. 106 .

7Istoria Augusta , Marc Aureliu , 15 .

 Autor: Balaj Radu-Alin

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s